Najväčšou devízou každej spoločnosti je vedieť komunikovať a správnym spôsobom osloviť potenciálnych partnerov. Ľudia pohodlnejú, namiesto vyhľadávania informácií a čítania chcú dostať všetko ako na podnose. Ideálne rýchlo, stručne, výstižne. Ponúkame vám preto realizáciu audiovizuálnej prezentácie vo forme krátkych a výstižných videí vhodných na webové stránky a sociálne siete. Vymyslíme, navrhneme, nakrútime a zostriháme pre vás pozvánku, upútavku, reportážne video, spravodajský šot, prípadne krátky dokument, ktorým zaujmete a vyrazíte druhým dych. Ukážte sa svetu, predstavte verejnosti svoju spoločnosť, produkty a myšlienky. Radi vám s tým pomôžeme.

Pripravíme pre vás:

  • Prezentačné video
  • Krátky alebo analytický dokument
  • Reportáž
  • Pozvánku
  • Záznam z podujatia, konferencie, kongresu
  • Rozhovory s respondentmi
  • Hudobnú pohľadnicu, atď.